Αρχή Πιστοποίησης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Η Αρχή Πιστοποίησης του ΠΣΔ είναι μία έμπιστη οντότητα που υπογράφει (πιστοποιεί) την ψηφιακή ταυτότητα μελών, μονάδων και εξυπηρετητών του ΠΣΔ. Για τον σκοπό αυτό η Αρχή Πιστοποίησης είναι οργανωμένη ιεραρχικά σε μία Κεντρική Aρχή Πιστοποίησης και σε ενδιάμεσες αρχές πιστοποίησης. Οι ενδιάμεσες αρχές πιστοποίησης είναι αρμόδιες για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και για την πιστοποίηση εξυπηρετητών/διαδικτυακών υπηρεσιών.

Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει πρώτα να εμπιστευθείτε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης εγκαθιστώντας το στον φυλλομετρητή σας ή/και στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (δείτε παρακάτω).

Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης

Η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης εκδίδει τα πιστοποιητικά των ενδιάμεσων αρχών πιστοποίησης (βλ. παρακάτω) και πιστοποιεί την εγκυρότητα τους. Για να μπορέσουν να ελέγξουν, τα λογισμικά που χρησιμοποιείτε, την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού του ΠΣΔ, θα πρέπει να εγκαταστήσετε σε αυτά, το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης του ΠΣΔ. Το πιστοποιητικό μπορείτε να το αποκτήσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Για λογισμικά Microsoft σε πλατφόρμες Windows XP ή Vista (Internet Explorer, Outlook, κ.λπ.):
Εγκατάσταση πιστοποιητικού στα Windows
Για λογισμικά Mozilla (Firefox, Thunderbird) και άλλα συμβατά (Opera, κ.λπ.):
Εισαγωγή πιστοποιητικού στον φυλλομετρητή σας
Για λογισμικά της οικογένειας Adobe Acrobat και άλλα συμβατά (PDF processors):
Εισαγωγή πιστοποιητικού στο λογισμικό σας
Για άλλες χρήσεις:
Κατέβασμα πιστοποιητικού στον δίσκο σας (πατήστε δεξί-κλικ και "Save as")

Η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΠΣΔ ακολουθεί τις διαδικασίες που προδιαγράφονται στο κείμενο Διαδικασίες Πιστοποίησης Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης ΠΣΔ και οι οποίες υλοποιούν την πολιτική που αναφέρεται στο κείμενο Πολιτικές Πιστοποίησης Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης ΠΣΔ.

Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης Χρηστών

Κάθε Ενδιάμεση Αρχή λειτουργεί βάσει της δικής της Δήλωσης Διαδικασιών Πιστοποίησης (CPS) υλοποιώντας την δική της Πολιτική Πιστοποίησης (CP).

Οι Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης εκδίδουν Λίστες Ανεκλημένων Πιστοποιητικών, γνωστές ως CRL, στις οποίες εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί καθώς και ο λόγος ανάκλησής τους.

Όνομα Αρχής Πιστοποιητικό CP CPS CRL
DER PEM
Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης Χρηστών (DER) Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης Χρηστών (PEM) Διαδικασίες Πιστοποίησης Αρχής Πιστοποίησης Χρηστών Πολιτικές Πιστοποίησης Αρχής Πιστοποίησης Χρηστών Λίστα Ανεκκλημένων Πιστοποιητικών Χρηστών
Αρχή Πιστοποίησης Εξυπηρετητών Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης Εξυπηρετητών (DER) Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης Εξυπηρετητών (PEM) Διαδικασίες Πιστοποίησης Αρχής Πιστοποίησης Εξυπηρετητών Πολιτικές Πιστοποίησης Αρχής Πιστοποίησης Εξυπηρετητών Λίστα Ανεκκλημένων Πιστοποιητικών Εξυπηρετητών
Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης του ΠΣΔ